lørdag 17. august 2013

MH-Test.


I dag har vi vært på MH- Beskrivelse med Theneican's Ungaro (17.mnd).
Han gikk en grei MH men på det siste elemente var lille gutt litt sliten så lekelysta var helt borte :p 


Han fikk masse skryt for at han var så sosial & glad som han var.. 
Da de hadde et inntrykk av at rasen var  litt skeptisk av seg..
Så vi er fornøyde med dagen vi .. 

Legger v resultatet.

1
2
3
4
5
1a KONTAKT
hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
 ved å trekke seg unna
Aksepterer
kontakt uten å besvare-Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv
eller besvarer kontaktforsøk
Overdreven kontakttagende f.eks hopp , bjeff , gneller

1b KONTAKT samarbeide
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Gj.føres ikke før tiden
Følger med
motvillig.

Følger med men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig.
Engasjerer seg i testleder
Følger med villig.
Over-drevent engasjert i testleder, hoppe og bjeffer
1c KONTAKT håndtering
Avviser m knurring
og/eller biteforsøk
Håndering ikke gj.f
Unnviker, trekker seg unna søker støtte hos fører
Aksepterer,
Håndtering
Aksepterer, svarer
med kontaktatferd
Aksepterer.
svarer m overdrevent kontaktadferd
2a LEK lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men blir
aktiv
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt , leker veldig aktivit 
2b LEK
Griping
Griper ikke


Griper ikke, men
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller m fortennene
Griper direkte med
hele munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c LEK
Griping & Drakamp
Griper ikke


Griper nølende , slipper, holder men trekker ikke i mot
Griper – trekker i mot
– men slipper – og tar nytt tak
Griper direkte med
hele munnen, trekker  i
mot til testleder slipper


Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a JAKT Forfølgelse

Starter ikke /når ikke frem til førsteStarter men
avbryter før bytte

Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter
1.gang & 2.gang
Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan
snu
3b JAKT Griping
Overser byttet/
springer ikke frem

Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden
1.gang

Griper noe
tvilende,eller med
tidsforsinkelse
2.gang
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
med økende aktivitet eller
etter hvert uro
Veksler
hurtig aktiviteter under moment.
Alt uro undr hele.
5a AVST.LEK Interesse
Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger
fig. uten avbrudd

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVST.LEK Truer/
aggresjon
Viser ingen trussel adferd
Viser enkelte (1-2)
trusselsignaler i
Momentes 1 del


Viser enkelte (1-2)
trusselsignaler i
Momentes 1 del og andre del


Viser trusselsignaler.
under momentets
første del
Viser flere trusselsignaler.
under momentets
første og andre del
5c AVST-LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Innen tiden
Går frem når fig.
er aktiv på linjen

Går frem til den skjult, men snakkende fig

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse
Går fram direkte
til fig. uten hjelp

5d AVST.LEK Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men
viser interesse


Leker, griper
forsiktig. trekkes
ikke i mot
Griper direkte.
Trekker i mot men slipper & ta nytt tak


Griper direkte. Trekker  i
mot. Slipper ikke

5e AVST.LEK Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Er aktiv med fig.
Interesse også mot
passiv figurant

Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek
6a Overaskelse Redsel
Stanser, kort stopp
Huker seg og
stanser


Gjør unnamanøver
uten å vende bort blikkr

Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
6b overraskelse
Trussel/
aggresjon
Viser ingen
trusselatferd


Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid


Viser trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt
6c overraskelse  Nysgjerrighet
Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke
frem
Går frem når fører
setter seg på huk og
prater med
kjeledressen/roper på
hunden
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden
av
Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve
distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp


6d overraskelse Gjenst. redsel
Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring ved noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer
6e overasskelse
Gjenst. interesse
Ingen interesse for
kjeledressen


Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Stanser lukter/ser
på kjeledressen minst
to ganger
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to
eller flere passeringer
7a Lydføls Redsel
Stanser kort stopp 
Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å vende
seg bort
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
7b Lydføls Nysgjerrighet
Går ikke frem
Går fram når fører
sitter på huk og prater
med skrammelet, roper
på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp


7c Lydføls Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller
unna manøver


Liten bue/liten
tempoforandring ser
bort ved noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer
Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer
7d LYDFØLS Vedvarende intr
Ingen interesse for
lydkilden

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1 gang


Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 2 ganger

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar
Biter i/leker med
lydkilden ved 2 eller
flere passeringer
8a Spøkelser Trussel/
aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd


Viser trusselatferd
over lengre tid


Viser stor
trusselatferd og noen
angrep
Viser trusselatferd
og flere angrep
8b Spøkelser Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot
spøkelsene nå og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange
avbrudd


Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte
avbrudd
Kontrollerer/ viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele momentet

8c Spøkelser Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører,
avstandsregulering


Oppholder seg
foran eller ved siden av
fører, pendler mellom
flukt/start og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Flykter lenger enn
båndets lengde. eller forlate
stedet
8d Spøkelser Nysgjerrighet
Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden


Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av


Går fram til
spøkelset når fører har
gått halve avstand


Går fram til
spøkelset uten hjelp

8e Spøkelser Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk


Tar selv kontakt -
balansert


Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten, kan hoppe
og bjeffe
9a LEK 2 Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men blir
aktiv

Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig aktivt
– starter veldig raskt
9b LEK 2 Griping
Griper ikke
Griper ikke
direkte, snuser først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte med
hele munnen


Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10 SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll
og siden helt uberørt
Avtagende kontroll under lek /passivitet .Deretter uberørt
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv


Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter.
Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

Vedvarende uro
etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd


Ingen kommentarer: